Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ฟิล์มรถยนต์ ฟิล์มติดรถยนต์ ฟิล์มกันความร้อน


Ultra Safety Series | Crystalline Series | Ceramic Series | Scotchtint™Series | Smart Series
ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ 3M รุ่น Smart, FX, FXR Series
ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ 3M Smart Series

FX Series
เป็นฟิล์มใสที่มีประสิทธิภาพในการกันความร้อนได้สูง
ด้วยความใสของฟิล์มทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ชัดเจน
เป็นฟิล์มกรองแสงที่สามารถป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลตได้ถึง 99%
ด้วยคุณสมบัติพิเศษของกาวซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ 3เอ็ม ที่เคลือบบนฟิล์มนี้ จะไม่ทำให้ทัศนวิสัยที่มองผ่านกระจกเกิดการบิดเบือนจากความเป็นจริง และยังช่วยยืดอายุฟิล์มให้ยาวนาน
จะไม่ทำให้ทัศนวิสัยที่มองผ่านกระจกเกิดการบิดเบือนจากความเป็นจริง และยังช่วย ยืดอายุฟิล์มให้ยาวนาน


คุณสมบัติฟิล์มกรองแสติดรถยนต์ 3M รุ่น Smart, FX, FXR Series
รุ่น แสงสว่าง การลดความร้อนรวม การป้องกันรังสี
อัลตราไวโอเลต
สี
แสงสะท้อน แสงที่ส่องผ่าน
FX 5 8% 5% 58% 99% เทา
FX 15 8% 14% 56% 99% เทา
FX 20 8% 22% 54% 99% เทา
FX 30 8% 30% 51% 99% เทา
FX 50 8% 52% 40% 99% เทา

FXR Series
มีประสิทธิภาพในการลดความร้อนที่ดีเยี่ยม
ฟิล์มมีความเงางาม เพิ่มความเป็นส่วนตัวแก่ผู้ขับขี่
ด้วยคุณสมบัติพิเศษของกาวซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ 3เอ็ม ที่เคลือบบนฟิล์มนี้ จะไม่ทำให้ ทัศนวิสัยที่มองผ่านกระจกเกิดการบิดเบือนจากความเป็นจริง และยังช่วยยืดอายุฟิล์มให้ยาวนาน


คุณสมบัติฟิล์มกรองแสติดรถยนต์ 3M รุ่น Smart, FX, FXR Series
รุ่น แสงสว่าง การลดความร้อนรวม การป้องกันรังสี
อัลตราไวโอเลต
สี
แสงสะท้อน แสงที่ส่องผ่าน
FXR 10 25% 11% 70% 99% เทา
FXR 20 25% 16% 69% 99% เทา
FXR 35 14% 30% 57% 99% เทา
FXR 40 10% 41% 48% 99% เทา
Ultra Safety Series | Crystalline Series | Ceramic Series | Scotchtint™Series | Smart Series