Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

ผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยด้านการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ผลิตภัณฑ์
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
การสนับสนุน
แหล่งเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

3M™ E-A-Rfit™ ระบบตรวจสอบความกระชับ

3M™ E-A-Rfit™ Validation System

ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ คือ ทดสอบความกระชับของผลิตภัณฑ์ปกป้องการได้ยิน กำหนดวัตถุประสงค์ และนำผลการทดสอบ ไปใช้ในการปกป้องพนักงานจากการสูญเสียการได้ยิน (NIHL).

ขอชมการสาธิต
ช่วงการได้ยินและการบริการ

เทคโนโลยีที่ยกระดับการอนุรักษ์การได้ยินไปอีกขึ้นหนึ่ง

ภาพรวม

1: ระบบตรวจสอบความกระชับ 3M™ E-A-Rfit™ คืออะไร

วัตถุประสงค์ การทดสอบความกระชับของอุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง

เป็นเทคโนโลยีที่ยกระดับการอนุรักษ์การได้ยินไปอีกขึ้นหนึ่ง การควบคุมสิ่งแวดล้อม การป้องกันการได้ยิน และการฝึกอบรมในสถานที่ทำงานเป็นขั้นตอนแรกที่จะปกป้องพนักงานจากการสูญเสียการได้ยิน (NIHL)

2: ทดสอบความกระชับของผลิตภัณฑ์ปกป้องการได้ยินของคุณ

The E-A-Rfit ช่วยให้การสวมใส่กระชับพอดีผ่านการเลือกอุปกรณ์ป้องกันเสียงและการฝึกอบรมพนักงาน ใช้เวลาน้อยกว่า 8 วินาทีสำหรับหูแต่ละข้าง ระบบจะวัดค่าการลดเสียงส่วนบุคคล (PAR) ที่แสดงระดับการลดลงของเสียงดัง จากการสวมใส่ที่กระชับและการปกป้องการได้ยิน เปรียบเทียบอัตราการป้องกันการได้ยินและความกระชับเพื่อกำหนดวิธีการสวมใส่ที่กระชับที่สุด

3: บรรลุวัตถุประสงค์ ผลทดสอบเฉพาะบุคคล

นักวิจัยที่ EA-RCal Laboratory ได้พัฒนา proprietary algorithms เพื่อความดันของเสียงภายในช่องหู ขั้นตอนการทดสอบในหูนี้จะแตกต่างจากระบบอื่น ๆ ในท้องตลาดที่ให้ข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่ขึ้นกับการตอบสนองของผู้ทดสอบ การสวมใส่ให้กระชับ การฝึกอบรม และกระตุ้นพนักงานทุกคน โดยใช้ค่าการลดเสียงส่วนบุคคล (PAR)

...ทั้งหมดในเวลาเพียง 8 วินาที

4: ในชุดประกอบด้วยอะไรบ้าง

E-A-Rfit ระบบตรวจสอบความกระชับ ประกอบด้วย

 • ลำโพงและขาตั้ง
 • ไมโครโฟนแบบ Dual-Element
 • สาย USB
 • สายไฟ
 • Roll Model
 • Trail Quantity of Probed Test Plugs และ Software

5: รายการปลั๊กลดเสียง 3M™ E-A-R™ ที่ใช้ทดสอบ

 • Classic™ มีสาย/ไม่มีสาย
 • Classic™ เล็ก
 • SuperFit™ 33 และ 36
 • E-A-Rsoft™ Yellow Neons™/Blasts/Solar (มีสาย/ไม่มีสาย)
 • E-A-Rsoft™ FX™ มีสาย/ไม่มีสาย
 • UltraFit™ มาตรฐาน, 14 และ 20
 • Tracers Standard และ 20
 • Push-Ins™ และ Express™ มีสาย/ไม่มีสาย

ขอชมการสาธิต

3 ขั้นตอนง่ายๆ

ขั้นตอนที่ 1 พนักงานสวมปลั๊กลดเสียงให้กระชับ
ด้วยเวลาน้อยกว่า 8 วินาที ระบบจะสร้างค่าการลดเสียงส่วนบุคคล (PAR) ที่แสดงถึงค่าการลดเสียงของพนักงานเมื่อสวมใส่อุปกรณ์

ข้อได้เปรียบ สะท้อนให้เห็นวิธีการสวมใส่ปลั๊กลดเสียงของแต่ละบุคคลและเป็นข้อมูลบ่งชี้หากมีความจำเป็นต้องทำการฝึกอบรม

ขั้นตอนที่ 2 เชื่อมต่อกับไมโครโฟนแบบ Dual-element
ไมโครโฟนจะวัดค่าการลดเสียงจากปลั๊กลดเสียงแต่ละตัวที่พนักงานสวมใส่ในแต่ละช่วงความถี่ของระดับเสียงอุตสาหกรรม

ข้อได้เปรียบ ทำการทดสอบ 7 ย่านความถี่(125 Hz - 8 kHz) ใน 8 วินาทีสำหรับหูแต่ละข้าง ดังนั้นจึงไม่ต้องใช้ข้อมูลตอบสนองของผู้ทดสอบ

ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการทดสอบหาค่าการลดเสียงส่วนบุคคล (PAR)
ระบบที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและการวิเคราะห์ด้วย Proprietary algorithms ที่รวดเร็ว ทำให้ได้ค่าการลดเสียงส่วนบุคคล (PAR) และความกระชับในการสวมใส่อุปกรณ์

ข้อได้เปรียบ PARS สามารถช่วยในการกำหนดระดับของการป้องกันการได้ยินคนพนักงานที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงาน

ผลการทดสอบ แสดงผลการทดสอบสำหรับผู้ทดสอบแต่ละคน เข้าใจง่าย เก็บบันทึกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และพิมพ์แสดงผล สำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ขอชมการสาธิต

ตรวจสอบ ความกระชับ ประเมินผล

มาดูกันว่า 3M™ E-A-Rfit™ ระบบการทดสอบความกระชับเป็นวิธีการที่ดีกับการดำเนินโครงการการอนุรักษ์การได้ยินอย่างไร นำผลการทดสอบความกระชับของอุปกรณ์ปกป้องเสียงดังไปใช้ร่วมกับโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพนักงานทุกคนตั้งแต่พนักงานใหม่จนถึงพนักงานที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสเสียงดังสูง

การตรวจสอบ

 • กำหนดค่าระดับเสียงพื้นฐานสำหรับพนักงานใหม่
 • ช่วยแยกแยะพนักงานที่ได้รับการป้องกันไม่เพียงพอ
 • ตรวจสอบการป้องกันในระดับสูงที่จำเป็นต่อพนักงานในพื้นที่มีเสียงดังมาก

กระชับ ฝึกอบรม และกระตุ้น

 • เตรียมเครื่องมือเพื่อฝึกอบรมเทคนิคการสวมใส่ที่ถูกต้องและเพื่อประเมินความสามารถของพนักงาน
 • กระตุ้นให้พนักงานตระหนักว่าพนักงานเป็นผู้ควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้ในการปกป้องการได้ยินของตัวเอง

ประเมินและจัดการ

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพในระยะยาวของโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
 • ระบุพนักงานที่ต้องได้รับการฝึกอบรมวิธีการสวมใส่ให้กระชับเพิ่มเติมหรือใช้วิธีปกป้องการได้ยินแบบอื่น
 • ป้อนข้อมูลการรับสัมผัสเสียงดังและ 3M™ E-A-Rfit™ ซอฟต์แวร์ จะช่วยคุณแยกแยะอุปกรณ์ปกป้องการได้ยินที่เหมาะสมและช่วยลดการปกป้องที่มาก/น้อยเกินไป

ขอชมการสาธิต

โปรแกรมทางเลือก - ดี ดีกว่า ดีที่สุด

"ดี ดีกว่า ดีที่สุด"
ความต้องการโปรแกรมที่ออกแบบเพื่อสถานที่ทำงานของคุณ

มี 3 ทางเลือกในการรวม 3M™ E-A-Rfit™ ระบบตรวจสอบความกระชับกับโครงการอนุรักษ์การได้ยิน โดยทั้งหมดออกแบบเพื่อความต้องการของคุณ การทดสอบความกระชับของอุปกรณ์ปกป้องการได้ยินให้ประโยชน์แก่พนักงานทุกคน ตั้งแต่พนักงานใหม่ไปจนถึงพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงในการสัมผัสเสียงดัง

ทางเลือกที่ 1 ตรวจสอบ (ดี)
นี่เป็นการใช้งานพื้นฐานของระบบ E-A-Rfit ที่ยอมให้ผู้สวมใส่อุปกรณ์ปกป้องการได้ยินสัมผัสระดับเสียงดังต่ำกว่า 85 dBA

 • กำหนดค่าระดับเสียงพื้นฐานสำหรับพนักงานใหม่
 • ช่วยแยกแยะพนักงานที่ได้รับการป้องกันไม่เพียงพอ
 • ตรวจสอบการป้องกันในระดับสูงที่จำเป็นต่อพนักงานในพื้นที่มีเสียงดังมาก

ทางเลือกที่ 2 กระชับ ฝึกอบรม และกระตุ้น (ดีกว่า)
การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ โดยการตรวจวัดซ้ำและการตรวจวัดเพิ่มเติม

 • เตรียมเครื่องมือเพื่อฝึกอบรมเทคนิคการสวมใส่ที่กระชับและเพื่อประเมินความสามารถ
 • กระตุ้นให้พนักงานตระหนักว่าพนักงานเป็นผู้ควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้ในการปกป้องการได้ยินของตัวเอง

ทางเลือกที่ 3 ประเมินและจัดการการใช้งาน (ดีที่สุด)
เพื่อความแม่นยำสูงสุดในการทำนายค่าการปกป้องพนักงานและส่งเสริมประสิทธิภาพและการใช้งานของแต่ละบุคคล

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพระยะยาวของโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
 • แยกแยะพนักงานที่ต้องได้รับการฝึกอมรมวิธีการสวมใส่ให้กระชับเพิ่มเติมหรือใช้วิธีการปกป้องชนิดอื่น
 • ป้อนข้อมูลการรับสัมผัสเสียงดังและ 3M™ E-A-Rfit™ ซอฟต์แวร์ จะช่วยคุณแยกแยะอุปกรณ์ปกป้องการได้ยินที่เหมาะสมและช่วยลดการปกป้องที่มาก/น้อยเกินไป

ขอชมการสาธิต

แผ่นพับ การสนับสนุนทางเทคนิคและเครื่องมือ

3M™ E-A-Rfit™ แผ่นพับ

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 3M™ E-A-Rfit™ ผลิตภัณฑ์ตรวจสอบความถูกต้อง

แผ่นพับของระบบตรวจสอบความกระชับ (PDF, 1.7MB)
ใบปลิวของระบบตรวจสอบความกระชับ (PDF, 608KB)

การสนับสนุนทางเทคนิค

มีวิธีการทำงานอย่างไร Field Microphone In Real Ear (F-MIRE) technology คืออะไร ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์นี้

วิธีการ Field MIRE ใช้วัดค่าการลดเสียงของอุปกรณ์ปกป้องการได้ยิน (PDF, 2.5MB)

เครื่องมือและเทคนิคการสวมใส่

วีดีโอ ปลั๊กลดเสียงแบบพรีโมลด์
วีดีโอ ปลั๊กลดเสียงแบบพ็อด
วีดีโอ ปลั๊กลดเสียงแบบโรลล์ดาวน์
(PDF, 1.26 MB)

ขอชมการสาธิต

วิธีใช้งานและการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

3M™ E-A-Rfit™ แนะนำการติดตั้ง

แนะนำการติดตั้ง (เต็ม) (PDF, 1.75MB)
แนะนำการติดตั้ง (อัพเกรด) (PDF, 1.23MB)

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

หมายเหตุ คลิกที่ลิงค์การติดตั้งแบบเต็มหากท่านเป็นผู้ใช้งานใหม่หรือท่านกำลังใช้งาน 3M™ E-A-Rfit™ ซอฟต์แวร์ เวอร์ชั่น 3 หรือเก่ากว่า คลิกที่ลิ้งค์อัพเกรด หากท่านกำลังใช้งานเวอร์ชั่น 4 หรือสูงกว่า

การติดตั้งซอฟต์แวร์แบบเต็ม (exe, 300 MB)
การติดตั้งอัพเกรดซอฟต์แวร์ (exe, 22.9 MB)

เพื่อการใช้งาน 3M™ E-A-Rfit™ ระบบตรวจสอบความกระชับ ในการวัดค่าการลดเสียงของอุปกรณ์ปกป้อง ท่านจำเป็นต้อง

 1. จัดซื้อ 3M™ E-A-Rfit™ Kit รุ่น 393-1000 จากตัวแทนจำหน่าย 3M ของท่าน ชุดคิทนี้รวมถึงฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เสริมที่คุณจำเป็นต้องใช้งานเริ่มต้นพร้อมกับตัวอย่างของปลั๊กลดเสียงทดสอบ เมื่อคุณเริ่มใช้ระบบ คุณจะต้องจัดซื้อปลั๊กลดเสียงทดสอบเพิ่มเติมสำหรับใช้ระหว่างการทดสอบ
 2. ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของ 3M™ E-A-Rfit™ ซอฟต์แวร์และคำแนะนำการติดตั้งโดยใช้ลิงค์ที่หน้าเว็บนี้
 3. ติดต่อ 3M เพื่อรับรหัสเทคนิคและรหัสผ่าน คลิกที่นี่เพื่อสร้างอีเมลร้องขอ พิมพ์ "technician code request" ในช่องว่าง จากนั้นกรอกข้อความลงในฟอร์ม โดยแน่ใจว่าได้ป้อนหมายเลขซีเรียลของ 3M™ E-A-Rfit™ ลำโพง ลงในช่อง "Serial Number" คุณจะได้รับการตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง

ติดต่อเรา

ขอชมการสาธิต

วีดีโอการฝึกอบรม

หน่วยการอบรม

3M ยินดีที่จะแนะนำโปรแกรมการฝึกอบรมออนไลน์ใหม่เพื่อให้คำแนะนำผู้ใช้3M ™ EA-Rfit ™ ระบบตรวจสอบความกระชับ ผ่านกระบวนการติดตั้งระบบ การป้อนข้อมูล การทดสอบค่าการลดเสียงของปลั๊กลดเสียง และการรายงาน

การฝึกอบรมมี 7 หน่วย และสามารถใช้ช่วงเวลาว่างของคุณในการดูและฟัง

ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้น
ตอนที่ 2 การติดตั้ง
ตอนที่ 3 สร้างการเข้าเยี่ยมชม
ตอนที่ 4 การเลือกผลิตภัณฑ์
ตอนที่ 5 การสวมใส่ปลั๊กลดเสียง
ตอนที่ 6 การทดสอบค่าการลดเสียง
ตอนที่ 7 ผลการทดสอบและการรายงานผล

สำหรับคำถามอื่นๆหรือรายละเอียดเพิ่มเติมของ 3M™ E-A-Rfit™ ระบบตรวจสอบความกระชับ กรุณาติดต่อเรา.

ขอชมการสาธิต

Optimal Fit

วีดีโอที่น่าสนใจ

ความกระชับที่ดีที่สุด

3M ™ EA-Rfit ™ ระบบตรวจสอบความกระชับ ช่วยในการสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องการได้ยินที่เลือกให้มีความกระชับและการฝึกอบรมพนักงาน ระบบทำการวัดค่าการลดเสียงส่วนบุคคล (PAR) ด้วยเวลาน้อยกว่า 8 วินาทีสำหรับหูแต่ละข้าง

Get Objective, Personalized Results

การสาธิตที่น่าสนใจ

บรรลุวัตถุประสงค์ ผลทดสอบเฉพาะบุคคล

ขั้นตอนการทดสอบในหูนี้จะแตกต่างจากระบบอื่น ๆ ในท้องตลาดที่ให้ข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่ขึ้นกับการตอบสนองของผู้ทดสอบ กระชับ ฝึกอบรม และกระตุ้นให้พนักงานทุกคนใช้ค่าการลดเสียงส่วนบุคคล (PAR)

ขอชมการสาธิต

ติดตามเรา

สถานที่จำหน่ายสินค้า

ค้นหาสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยด้านการป้องกันอันตรายส่วนบุคคลจาก 3M

 

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา.
5