Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

ผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยด้านการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ผลิตภัณฑ์
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
การสนับสนุน
แหล่งเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

แหล่งเรียนรู้การฝึกอบรม

3เอ็ม ชื่ออันสื่อถึงผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฝึกอบรมเรื่องอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอันเลื่องชื่อ เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในภาพเอกชนและมหาวิทยาลัยชั้นนำ บัดนี้ 3เอ็ม พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ให้กว้างขวางมากขึ้น ด้วยการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยหลากหลายหลักสูตร อาทิ การทำงานในที่อับอากาศ การปกป้องระบบทางเดินหายใจ โปรแกรมอนุรักษ์การได้ยิน เป็นต้น

ด้วย 5 คุณลักษณ์

ทุกสูตรการฝึกอบรมของ 3เอ็ม ประกอบด้วยคุณลักษณะ 5 ประการ ซึ่งผู้รับการอบรมตัดสินใจเลือกได้อย่างอย่างมั่นใจ

  1. ระบบการรับรองคุณภาพหลักสูตร

หลักสูตรการฝึกอบรมของ 3เอ็ม ทุกหลักสูตรได้รับการออกแบบและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ผู้รับการอบรมจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับข้อมูลความรู้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและมีมาตรฐานการเรียนรู้ระดับสูง

  1. วิทยากรทรงคุณวุฒิ

ผู้ที่เคยรับการฝึกอบรมจาก 3เอ็ม ทราบดีถึงความประทับใจที่มีต่อวิทยากรได้ดี แต่ต่อไปนี้จะประทับใจมากขึ้นด้วยเครือข่ายวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา พร้อมทักษะการถ่ายทอดความรู้อันโดดเด่น

  1. อุปกรณ์และคู่มือประกอบการฝึกอบรมพรั่งพร้อม ทันสมัย

3เอ็ม เข้าใจดีว่าอุปกรณ์และคู่มือประกอบการฝึกอบรมมีส่วนสำคัญมากในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 3เอ็ม จึงพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้ทันสมัย และจัดเตรียมให้ผู้รับการอบรมใช้อย่างเกินพอ

  1. ราคาสมคุณภาพ

แม้ความรู้เป็นสิ่งประเมินค่ามิได้ แต่ราคาก็เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในการตัดสินใจหลักสูตรการฝึกอบรมของ 3เอ็ม จึงออกแบบให้เป็นสิ่งที่ท่านเข้าใจถึงได้ง่ายเกินกว่าการคาดคิด

  1. ระบบติดตามผลและให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับบางท่าน การนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้งานจริง เป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะข้ามผ่าน 3เอ็ม จึงยินดีให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อุปสรรคปรากฏเป็นผลงาน

รายละเอียดหลักสูตร

ติดตามเรา

สถานที่จำหน่ายสินค้า

ค้นหาสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยด้านการป้องกันอันตรายส่วนบุคคลจาก 3M

 

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา.
5