Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

ผลิตภัณฑ์งานขัดอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์
บริการลูกค้า

สายพานขัด สก๊อตช์-ไบรต์

สามารถเลือกใช้ได้ตามขนาดที่เหมาะสมกับชิ้นงาน หรือเครื่องขัดสายพาน เพื่อขัดแต่งผิว เกลี่ยผิวโลหะที่หลากหลายชนิด ด้วยเส้นใยที่เหนียวและยึดหยุ่นเป็นพิเศษ ทำให้สามารถควบคุมการขัดไม่ให้กัดกินชิ้นงานจนเสียรูป และช่วยลดขั้นตอนในการขัด มีให้เลือก 3 เกรด คือ หยาบ (A CRS) , กลาง (A MED) และ ละเอียด (A VFN) แบ่งเป็น 2 ลักษณะ

Image Product Information

ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องมือลม
เหมาะสำหรับขัดแต่งงานที่ต้องการปรับแต่งผิวในบริเวณจำกัด เพื่อประหยัดเวลา และลดความผิดพลาดจากการขัด โดยเป็นการขัดที่นำเครื่องขัดและสายพานเข้าไปหาชิ้นงาน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และลดขั้นตอนการผลิต

ขนาดใหญ่ ใช้สำหรับเครื่องขัดสายพานตั้งพื้น
เหมาะสำหรับท่านที่มีเครื่องขัดสายพานตั้งโต๊ะเดิมอยู่แล้ว ช่วยเรื่องการลดขั้นตอนการขัดหลายเบอร์ให้เหลือน้อยลง และยืดเวลาการเปลี่ยนสายพานขัด เนื่องจากอายุการใช้งานยาวนานกว่าสายพานผ้าทราย