Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

ติดต่อเรา

หากต้องการข้อมูลหรือความช่วยเหลือเพิ่มเติม ส่งอีเมล์หาเรา.


*กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้บริษัท ติดต่อกลับ

*เหตุผลในการสอบถาม:

*ชื่อ:

*นามสกุล:

*ที่อยู่1:

*ที่อยู่2:

*จังหวัด:

*รหัสไปรษณีย์:

*ประเทศ:

*อีเมล์:

*ยืนยันอีเมล์:

โทรศัพท์:

แนะนำ:

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม.

ข้อมูลที่คุณได้ให้ผ่านแบบฟอร์ม contact us ของเราจะถูกนำไปใช้เพื่อรองรับคำขอและความต้องการของคุณเท่านั้น ดังที่ได้อธิบายไว้ใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบอินเตอร์เน็ต. ของ 3M โปรดทราบว่าข้อมูลที่คุณได้ให้เรา (รวมไปถึงการโต้ตอบอื่นๆ) อาจถูกส่งต่อไปยังระบบปฏิบัติการในสหรัฐอเมริกาเพื่อการวัดผลและเก็บบันทึก หากคุณไม่ต้องการยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณถูกนำไปใช้ในลักษณะดังกล่าว กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้ระบบ Contact Us.

สั่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์

Enter pattern code:

ส่งอีเมล์หาเรา

Twitter
Facebook
สร้างสรรค์นวัตกรรม แรงบันดาลใจ ให้ความรู้